Jarní smršť dotací v roce 2017

Dotace 2017
Jarní smršť dotací v roce 2017

Kotlíkové dotace, dotace na zateplení, dotace čističky a dotace na dešťovou vodu aneb jarní smršť dotační úrody. Jaro 2017 nám přináší plné náruče dotací. A jsou to dotace vysoce smysluplné.

Díky nim můžete posunout Váš dům, Váš život, k vysoké míře úspor a soběstačnosti. A díky výšce dotací a podmínkám jsou dotace dostupné i pro méně majetné lidi. Jedná se tak vlastně o výrazné a trvalé snižování životních nákladů, sociální smír, řešení důchodového systému i vylidňování venkova. Soběstačnost je dospělost. Nezávislost. Soběstačnost osvobozuje. Závislost zotročuje. Ale to všichni víme a známe.

Kdo z vás by byl tak hloupý, aby prodal někomu vlastní studnu a kupoval od něj vodu? I když, i takoví se najdou... Dotační smršť má vliv na hospodaření s vodou v přírodě, snižování energetické náročnosti budov, podpoře obnovitelných zdrojů, snižování emisí.

Začněme třeba Kotlíkovou dotací

Ta je vysoká. Až 127 500,- Kč, na Ostravsku, místy i 150.000,- Kč. Díky ní si mnoho lidí pořídilo například automatický ekologický kotel na tuhá paliva, kdy náklady na topení mohou být 3 x nižší než plyn, mohou se dostat na 7 070,- Kč. jinak samozřejmě lidé pořizují do kotlíkové dotace i dřevoplynové kotle, plynové kondenzační kotle, tepelná čerpadla, peletkové kotle. Peletkové kotle však nemají již tak nízké provozní náklady.

Dotace na zateplení

Dům na obrázku právě podává žádost na zateplení fasády + výměnu některých oken, dotace vyšla i s dotací na projekty 235.000,- Kč. Nejde jen o dotace na zateplení. V roce 2014 jsme vyřídili dotaci na Dům v Sokolově, asi 160 m2 v obou patrech, dotaci na zateplení 150.000,- Kč, okna nežádal, dotaci na tepelné čerpadlo 60.000,- Kč, dotaci na rekuperaci 100.000,- Kč, teplovodní solár 80.000,- Kč + dotace na projekty.

Tedy dotace na technologie 250.000,-. Kč, při investici 330.000,- Kč + dotace 150.000,- Kč na zateplení fasády. Suma dotací 400.000,- Kč která posune dům k vysoké soběstačnosti. Ještě by mohl žádat až 100.000,- Kč na fotovoltaiku, 60.000,- Kč na dešťovou vodu a 130.000 Kč na domovní čistírnu odpadních vod. Ovšem na domovní čistírnu odpadních vod musí žádat obec. Kolik je to celkem? 690.000,- Kč na rekonstrukci jednoho menšího rodinného domku.

Dotace na dešťovou vodu

budou vyhlášeny na jaře 2017. Na zachytávání dešťové vody a její zpětné využití. Pokud budete dešťovou zachytávat a využívat pouze na zahrádce, je zde dotace 20.000,- Kč. Nemusíte sudy na vodu ani zakopávat. Pokud dokážete vodu využít i v domácnosti, například na splachování, je zde dotace až 60.000,- Kč. Nejde jen o dotaci a investici. Jde o snížení životních nákladů. Běžná střecha, na domě 10 x 10 m vám může dát asi 65 kubíků vody za rok. X 100 korun, tedy 6 500 Kč ročně.
Je zbytečné zdůrazňovat, jak cenná je voda v době sucha. Voda nad zlato.

Dotace na čistírny odpadních vod

Tuto dotaci, ve výši 80 % investice musí čerpat obecní úřady. Pro rodinný domek je výše dotace ohrazena 130.000,- Kč. Je to moc? Podmínky dotačního titulu jsou náročné. Pro srovnání, pokud se buduje centrální kanalizace, odkanalizování jednoho domu vychází asi na 650.000,- Kč. Je zbytečné zdůrazňovat, že rozkopáním celých údolí, při budování centrálních kanalizací, došlo k odvodnění těchto údolí. A zničení mnoha studní.

Decentrální čištění odpadních vod je investičně asi 10 levnější. Investice do běžné domovní čistírny odpadních vod je asi kolem 60.000,- Kč. Navíc můžete vyčištěnou vodu zpětně využít, přímo v místě znečištění.

Proč dělat čištění odpadních vod složitější a náročnější, než může být ? A víte, že teplo z čističky lze využít pro domácnost? Pokud řešíte projekty komplexně, nebývá to dražší, ovšem díky synergickému efektu mohou být výsledky vynikající. Můžete se dostat až k soběstačným domům.

Proč platit za to, co můžete mít zadarmo? Voda, kanalizace, elektřina, teplo, částečně i potraviny. 

Letošní jaro může být pro Váš dům obrovsky přínosné. Můžete snížit náklady na provoz domu tak, že je snadno utáhnete i v důchodu. a navíc to bude ekologické a finančně výhodné.
Dotace a žádosti zpracovávají například odborníci firmy Master energy, spol s r.o. Taktéž provádějí i realizace, servis, poradenství, ...

Autor: Ing. Pavel Sýkora
Zdroj: www.masterenergy.cz