Na optimalizaci daní není nikdy pozdě

daně
Na optimalizaci daní není nikdy pozdě

Daňová optimalizace je proces, který vede ke snížení daňové zátěže. Jakým způsobem je možno jej provádět?

Naučte se používat daňovou optimalizaci

Daňová optimalizace představuje soubor opatření, které je možno využít ke snížení daňové zátěže. Jedná se o mechanismy, které jsou plně v souladu s platnou legislativou. Stávající tuzemské zákony umožňují podnikatelům vyzkoušet dokonce různorodé formy úlev.

Jednoznačně je tak potřeba se v nich zorientovat. Z pohledu ekonomických zájmů firmy je tento postup nanejvýše výhodný, neboť uvnitř podnikání následně zůstává vyšší objem finančních prostředků. Svou daň z příjmu si prostřednictvím těchto opatření mohou legálně snížit jak osoby fyzické, tak i právnické.

Které to jsou?

Využití daňově uznatelných nákladů

Takzvané daňově uznatelné náklady jsou ty položky, o které je možné si snížit základ pro výpočet daně. Náklady se týkají právnických osob, u osob fyzických je ale princip podobný, používá se nicméně odlišná terminologie, konkrétně se položky označují jako výdaje a příjmy.

Daňově uznatelné jsou tak ty náklady, které jsou navázány na ekonomickou činnost. Typicky se jedná o běžné provozní výdaje, jako jsou třeba mzdy zaměstnanců, ale i nákupy materiálů a zboží či nájemné nebo reklamní a propagační materiály.

Základ daně lze na straně právnických osob snížit o další položky, jako je podpora výzkumu, vývoje a daňová ztráta z minulých let. Upravit základ lze i prostřednictvím bezúplatných plnění (dary).

Využití paušální daně

Vyplatit se vám může i využití paušální daně. Určen je tento režim drobným živnostníkům s obratem nejvýše 2 miliony korun. Obecně lze říci, že se tento daňový mechanismus nejvíce vyplatí v profesích, jako jsou advokáti nebo lékaři.

Kromě úspory daně z příjmů paušální výdaje navíc generují menší administrativní zátěž, jelikož není nutné podávat daňové přiznání ani přehledy pro ČSSZ a zdravotní pojišťovnu. A také mají v sobě tzv. paušály zahrnuto vyšší odvody na sociální pojištění. To ve výsledku může znamenat rozdíl sice malý, ale později při výpočtu důchodu užitečný.

Využití slev na dani

Při splnění podmínek může OSVČ také využít některé slevy. Konkrétně se jedná o:

  • základní sleva na poplatníka
  • sleva na manžela nebo manželku
  • sleva za umístění dítěte do školky
  • daňové zvýhodnění na dítě
  • sleva za zastavenou exekuci
  • sleva na studenta
  • sleva na invaliditu

Právnická osoba může navíc využít snížení základu daně o slevu na dani na zaměstnance se zdravotním postižením.

Využití offshore společností

Stejně tak existuje možnost přesunu celého podnikání do zahraničí. Neznamená to samozřejmě, že budete muset do kanceláře létat směr vzdálené exotické lokace. Do těchto destinací postačí celou společnost přesunout pouze formálně využitím tzv. offshore daňový režim.

Offshore společnost je taková, která je založena a registrována v zahraničí, ale svou činnost vykonává mimo toto území. Pro umístění sídla se používají typicky tzv. daňové ráje. To jsou lokality nabízející příznivé daňové režimy, nízkou administrativní zátěž a zároveň lepší prestiž na mezinárodním trhu.