Základní pojmy z oblasti instalace vody a kanalizace

voda
Základní pojmy z oblasti instalace vody a kanalizace

Věděli jste, že všem trubkám, tvarovkám a zkrátka veškerým dutým částem týkajícím se potrubí se říká „trubní materiál“? Co všechno do něj spadá a z jakých materiálů se vyrábí?

Nepleťte si pojmy a dojmy

Většina lidí nesprávně používá pojem „trubky“ a „potrubí“. Potrubí je „cesta“ jejímž prostřednictvím lze „přepravit“ plyn, kapalinu nebo sypkou směs. Tato „cesta“ může být rovná nebo různě tvarovaná a klikatá a je tvořena jednotlivými trubkami a tvarovkami, které určují její přesné vymezení.

V instalatérské praxi se pojmem trubka označuje ten kus potrubí, který nemá větší průměr než 50 mm. Existuje ještě pojem „trouba“, která je rovněž částí potrubí, ale naopak s průměrem větším, než 50 mm.

Dále máme v instalatérské hantýrce ještě název „tvarovky“. Jedná se rovněž o části potrubí, které mají ale za úkol jej rozvádět do rozličných směrů a odboček. Od toho, co bude potrubím vést, se pak odvíjí i materiál tvarovek (existují měděné tvarovky, mosazné tvarovky, PPR tvarovky aj.).

Aby bylo možné celé potrubí ovládat – tzn. vypouštět, uzavírat, regulovat tlak a průtok, setkáte se s pojmem armatury. Armatura je vlastně pomocné zařízení potrubních rozvodů, díky níž máte nad průtokem kapaliny nebo jiných látek kontrolu.

Odlišnosti trubek

Jedno hledisko, podle čeho můžeme části potrubí odlišovat, je materiál. Existují ale zároveň dvě veličiny, které jsou rovněž u tohoto typu vybavení uváděny. Jedná se o jmenovitou světlost a jmenovitý tlak. Jmenovitá světlost (značí se jako DN -> diametre nominal) přibližně odpovídá vnitřnímu průměru potrubí v milimetrech, který nelze na trubce změřit. Jde spíše o orientační parametr, který se používá, aby bylo možné jednotlivé části trubek, tvarovek a armatur charakterizovat.

V instalatérské praxi se však spíše zaslechnete konkrétní rozměry jednotlivých částí potrubí (vnitřní a vnější průměr, tloušťka stěny, případně průměr závitu).
Druhou veličinou je jmenovitý tlak (značený jako PN). Kromě označení PN se přidává ještě číslo, vyjadřující maximální přípustný provozní atmosferický tlak. Ten se uvádí v barech. Tlak však úzce souvisí s teplotou, na kterou musíme brát ohled zejména v případě, že stavíme potrubí z plastových materiálů.

Doporučené články